Afwikkeling nav forum

LANGSLEPENDE KWESTIE AFGEWIKKELD

Sinds 2011 staat er op een internetforum te lezen over niet nagekomen afspraken naar aanleiding van transacties welke op internet zouden hebben plaatsgevonden. Er zijn diverse malen richting alle partijen toezeggingen geweest welke niet gestand gedaan zijn. Dit betreur ik ten zeerste en deze handelswijze past niet meer in de nieuwe weg die ik ben ingeslagen.

Naar aanleiding van de toezeggingen op 1 oktober 2013 is zojuist door het overmaken van een tweetal geldbedragen een einde gekomen aan een langslepende kwestie die niet zo uit de hand had hoeven lopen en die niet zo lang had hoeven te duren, echter besef ik mezelf terdege dat ik hier zelf de hand in heb gehad.

De betrokkenen hebben inmiddels een e-mail met excuus ontvangen en schriftelijk laten weten de excuses te accepteren.
In de gevallen waar aangifte zou zijn gedaan is de Politie op de hoogte gesteld van de afwikkeling.
Ik hoop dit nare hoofdstuk definitief te hebben afgesloten waarmee het tot het verleden zal behoren.

Sebastiaan Beens