Belang geheimhouding processtukken Passage/vanDros

Tijdens het kort geding op 8 april 2016 heeft officier van justitie mr. Stempher namens het Openbaar Ministerie uitééngezet wat het belang is van het OM waar het de geheimhouding van de stukken in de dossiers VanDros en Passage aangaat (meer specifiek de verklaringen van de zussen Holleeder en mevrouw den Hartog)  Onderstaande is een letterlijke weergave van de uitlatingen tijdens de zitting op 8 april 2016. Zojuist heeft de persvoorlichter van het Arrondissementsparket Amsterdam een bevestiging van onderstaande weergave gegeven.

Vraag rechter Maar is dat nou ook zo want ik weet niet hoe weids dat onderzoek is daar kan misschien zo de officier wat over vertellen. Maar ik las wel ergens in deze zaak of op NU.nl dat er nog heel veel getuigen gehoord zouden worden. Tientallen? Honderden? Of verzin ik dat nou ter plaatse? Ik heb nog eens een keer zo’n zaak gehad ik geloof dat het daar ook vandaan kan komen dus ik moet oppassen. Maar in dat Holleeder proces worden nog vele getuigen gehoord over deze thematiek
Reactie mr. Stempher Het is zelfs zo dat wij op dit moment in een fase zitten dat wij nog op onderzoekswensen van de verdediging wachten in bepaalde deel onderzoeken het is nog niet eens bekend wie er als bepaalde getuigen zullen worden opgeroepen die ook zullen worden toegewezen
Vraag mr. Diekstra Maar wat, even voor, en ik vraag dat graag aan eiser wat is het concrete risico, echt het concrete risico in deze , voor de getuige voor de mensen die nog gehoord moeten worden, heel concreet daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ik zie alleen maar ernst in algemene zin.
Reactie mr. Stempher Als we kijken naar de hoeveel materiaal die er ligt dat hebben we het over het materiaal van 3 getuigen, cruciale getuigen, dat zijn 2 zussen van de heer Holleeder en zijn ex-vrouw zoals ook door de landsadvocaat aangegeven. En dat zijn hele uitgebreide verklaringen daar moeten mensen nog over gehoord worden dat is cruciaal in deze zaak, verder ligt er een verklaring van de verdachte zelf, daar moeten ook nog mensen over gehoord worden en wat ik net eigenlijk wilde aangeven is dat in die verklaring van de zussen, en er is wel eens eerder iets naar buiten gegaan, maar het gaat om details en hele uitgebreide details en dat die zussen een cruciale rol in Vandros spelen, het onderzoek tegen Willen Holleeder, dat hoeft wat mij betreft geen verder betoog. En dat enkele gegeven al maakt dat de waarheidsvinding enorm gefrustreerd raakt en dat is wat het Openbaar Ministerie betreft echt een heel groot belang als het gaat om zaken waar we over spreken zoals net ook aangegeven, 6 liquidaties, 2 pogingen, deelname aan een criminele organisatie en ik kan dat, ik meen dat echt , dat dat binnen de muren van een rechtbank dient af te spelen en niet daarbuiten en ik vind ook de keuze überhaupt om dit op internet te zetten vind ik echt een onbegrijpelijke en wat daarin nog een klein beetje onderbelicht blijft is dat hiermee gewoon echt een risico word genomen. Een risico dat mensen gewoon serieus gevaar lopen.
Opmerking mr. Stempher einde zitting Mag ik nog een kleine toelichting geven op iets wat u toen straks vroeg, ik weet niet of dat helemaal helder was. U vroeg naar aantallen getuigen die nog gehoord moeten worden. Het is evident dat wij nog maanden bezig zijn met het verhoren van de zussen en het verhoren van meneer Holleeder zelf maar wat ik net misschien niet goed over het voetlicht heb gebracht is dat het onderzoek Vandros dat bestaat uit deelonderzoeken; poging moord op de heer Mieremet, de uiteindelijke liquidatie van de heer Mieremet, maar ook de moord op de heer van Hout, de moord op meneer Endstra, in die onderzoeken worden nog getuigen verzoeken gedaan door de verdediging dus mensen die wellicht later dit jaar gehoord zullen gaan worden in Vandros die weten dat nu nog niet en dat is al een cruciaal belang en dat wilde ik nog even helder hebben.

Sebastiaan Beens