Einde publicatieverbod Holleeder verklaringen

Het Openbaar Ministerie zal het publicatieverbod van de getuigenissen van  Willem Holleeder en zijn zussen Sonja en Astrid van internet af te houden, wat  door de rechter is opgelegd, niet langer handhaven. Dit heeft de landsadvocaat  laten weten aan de advocaten van blogger Sebastiaan Beens.

Het staat éénieder weer vrij om te citeren uit de stukken.Volgens advocaten Sébas Diekstra en Jennifer Tason Avila die Beens in een de procedures bijstaan, ziet het OM geen noodzaak meer nu Astrid Holleeder een boek heeft gepubliceerd die overlappen met onderwerpen van de processen-
verbaal van de getuigenverhoren waarvoor het verbod is opgelegd. Het boek is inmiddels voor iedereen verkrijgbaar in de winkel.

Nadat eerder website Vlinderscrime.nl de stukken publiceerde en ze van de
rechter van de site moest halen, plaatste Beens verwijzingen naar de verklaringen op zijn eigen site sebastiaanbeens.nl.D e voorzieningenrechter in Arnhem heeft Beens vervolgens ook een publicatieverbod opgelegd.

Het Persvrijheidsfonds heeft daarna besloten Beens in het hoger beroep financieel te steunen “omdat het zeer ruim geformuleerde publicatieverbod een beperking kan vormen op het uitoefenen van het vak van journalist”.

Het Openbaar Ministerie had Beens voor de procedures gevraagd of hij vrijwillig
wil toezeggen om niet meer te publiceren. Advocaat Sébas Diekstra liet namens Beens weten dat zijn cliënt ,,om principiële redenen’’ weigerde een dergelijke toezegging te doen. ,,Onze cliënt is van mening dat een onvoorwaardelijk en onbeperkt verbod om over de verklaringen te publiceren een te grote inbreuk is op zijn rechten. Dit mede omdat er reeds breeduit over de verklaringen is geschreven en daaruit al veel is geciteerd door de media.’’

Sebastiaan Beens