Geen verdere stappen tegen agent.

In mijn vorige blog ben ik uitgebreid ingegaan op de klacht die ik had ingediend tegen een wijkagent werkzaam bij de Politie Maarssen.
Naar aanleiding van de bevindingen van de onafhankelijke Commissie voor de Politieklachten en het schriftelijke excuus van de plaatsvervangend korpschef is besloten aangifte te doen tegen de agent en is er via een Officier van Dienst een afspraak gemaakt met een medewerker van afdeling Integriteit om aangifte te kunnen doen van schending van het ambtshalve beroepsgeheim strafbaar gesteld onder artikel 272 Wetboek van Strafrecht.

E-MAIL

In mijn vorige blog heb ik de volledige naam van de agent bij herhaling vermeld.
Het is geenszins mijn intentie geweest om de agent aan de schandpaal te nagelen, ik heb hier zelf helaas ervaring mee gehad en zal de laatste zijn die dit iemand anders zal aandoen. Mijn overweging was dat het in cacsu een ambtenaar in functie betrof welke een aantal ontoelaatbare acties had ondernomen waaronder het delen van gegevens uit het politiesysteem aan derden en het doen van ontoelaatbare uitlatingen richting derden.

Op 5 mei heb ik de MediaDesk van de Politie Midden-Nederland op de hoogte gesteld van het blog.
Ook heb ik de betrokken agent een mail gestuurd, ondanks dat ik de mening ben toegedaan dat deze eerder gelegenheid genoeg heeft gehad contact met mij te zoeken, waarin ik hem de blog kenbaar maak en hem kennis geef van het voorgenomen feit aangifte tegen hem te doen. In de mail heb ik ook aangegeven wat de gevolgen kunnen zijn van de aangifte en een eventuele veroordeling.
Per mail heb ik de agent aangegeven af te zien van aangifte als hij schriftelijk zijn excuus maakt.

REACTIE AGENT.

Op 13 mei heeft de betrokken agent per e-mail excuus gemaakt voor zijn gedragingen.
Onderstaand enkele fragmenten uit zijn e-mail;

Geachte Heer Beens,
Afgelopen week heb ik het oordeel van de klachtencommissie en uw verzoek in beraad genomen om schriftelijke excuses aan te bieden n.a.v. de door U gedane klacht naar met betrekking tot mijn politieoptreden. Indien dit geschiedt, biedt U aan af te zien van het doen van aangifte tegen mij.Ik biedt U derhalve in alle oprechtheid mijn excuses aan en betreur het, dat U van mening bent, dat U hierdoor in Uw privacy geschonden bent. Dit is geenszins mijn intentie geweest. Met mijn leidinggevende heb ik inmiddels de leermomenten uit Uw klacht besproken. U begrijpt, dat ik hieromtrent in Uw richting geen nadere uitlatingen kan en wil doen.

Naar aanleiding van deze e-mail heb ik de agent laten weten de afspraak tot aangifte tegen hem af te zeggen.
Ook heb ik naar aanleiding van zijn schriftelijk excuus en het verzoek van de agent besloten de volledige naam van de agent te verwijderen en ook geen initialen te noemen.

Ik ben blij dat er na bijna anderhalf jaar een einde is gekomen aan deze kwestie die voor mij in veel opzichten verstrekkende gevolgen heeft gehad

Sebastiaan Beens