1

Statement publicatie dagblad De Telegraaf

“Iedereen heeft recht op een eerlijk proces en een onafhankelijke rechter”

Het zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn, maar niets is minder waar.
Tijdens het kort geding vroeg de rechter om een paar minuten “beraad” met de griffier, voordat hij een beslissing zou gaan nemen. Een volkomen normale gang van zaken want tijdens de zitting hoorde de rechter tenslotte voor het eerst mijn standpunten. Hij had tot de zitting enkel de dagvaarding van de Staat met haar vorderingen.

Mijn achtergebleven telefoon nam het gesprek dat volgde tussen de rechter en de griffier op.
Maar wat bleek? Het vonnis was al tijdens de zitting en zonder beraad na het horen van argumenten gemaakt!

Ik hecht er grote waarde aan te benadrukken dat de opname met de spraakrecorder functie van mijn telefoon is gemaakt zonder medeweten van mijn advocaat en deze was puur voor eigen gebruik omdat ik in het verleden heb meegemaakt dat in een belangrijke beslissing van de rechtbank zaken wel besproken waren maar niet in het proces-verbaal van de zitting stonden met vervelende vertraging tot gevolg. De opname was dus enkel om na te luisteren op het moment dat er punten in het vonnis niet zouden kloppen met de feitelijke gang van zaken tijdens de zitting hetgeen ook het geval is gebleken. Het was voor mij niet te verwachten dat de rechter en de griffier in de zaal zouden blijven zitten.

Toegegeven: ook al was de opname die ik tijdens de zitting maakte alleen bedoeld voor eigen gebruik, ik snap dat ik hiermee de huisregels van de rechtbank heb overtreden. Maar tegelijkertijd vind ik het wel een zeer kwalijke, eigenlijk een nog kwalijkere, zaak dat door wat er zich afspeelde tijdens het zogenaamde beraad de onafhankelijkheid van onze rechtspraak in het geding lijkt te komen. Het mag toch niet zo zijn dat een rechter ten tijde van de zitting zijn oordeel al klaar heeft en daar misschien nog wel van af te brengen is. De griffier kan in zaken op voorhand wel een conceptbeslissing maken, men kan zich de vraag stellen of dat bij een spoedeisend kort geding welke plaats heeft gevonden binnen een paar uur na aanvraag wenselijk is, op basis van interpretatie van gegevens  uit het dossier echter was er in casu slechts een dagvaarding met een aantal producties een zaak in Amsterdam eerder die week over directe publicatie van de stukken. Ten onrechte zegt de Rechtbank Gelderland dat het een vergelijkbare zaak was als de zaak van Martin Kok van Vlinderscrime. In mijn geval ging het om het online hebben van hyperlinks naar pagina’s waar de documenten te vinden zijn.

Ik vind het een zeer schokkende constatering, vooral toen de griffier vroeg of de rechter, mr. Dirk Vergunst, niet zogenaamd wat langer na wilde denken.
Een vonnis dient tot stand te komen na het horen van partijen en na het hebben van beraad en dat laatste met name heeft niet plaatsgevonden.
Omdat ik van mening ben dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces, heb ik het er niet bij laten zitten en de opname gedeeld met een journalist. Niet omdat het nu toevallig mijn zaak betreft, maar omdat het iets is dat alle inwoners van Nederland raakt, een rechter moet onafhankelijk en onpartijdig zijn!

-Sebastiaan Beens
6 mei 2016 5:30

Kenmerken rechter volgens de website van De Rechtspraak

Kenmerken van een rechter, bron : www.rechtspraak.nl

 

Sebastiaan Beens