Klacht tegen agenten Politie Utrecht gegrond.

UITLATINGEN AGENTEN ONTOELAATBAAR

Op 1 mei 2013 is Sebastiaan Beens in het Julianapark te  Utrecht aangehouden in verband met een vervangende hechtenis in het kader van een schadevergoedingsmaatregel.
Tijdens deze aanhouding zijn door de aanhoudende agenten uitlatingen gedaan welke Beens in zijn privacy zouden kunnen schenden en welke door hem als zeer kwetsend zijn ervaren. Na overleg is er melding gemaakt van dit incident bij het Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de Politie Utrecht.

Naar aanleiding van deze klacht is op 16 oktober 2013 schriftelijk bevestigd dat door de aanhoudende agenten uitlatingen zijn gedaan welke zij niet hadden mogen doen waarmee deze klacht gegrond is verklaard.

Gedane uitlatingen door betrokken politiemedewerkers over het informeren van pers, familie en kennissen.De betrokken politiemedewerkers hebben eerlijke toegegeven uitlatingen te hebben gedaan in uw aanwezigheid die zij nooit hadden mogen maken. Zij zien dat als leermoment (houding/gedrag/onjuiste actie)Deze leermomenten zijn met de betrokken politiemedewerkers en hun chefs besproken.
(Schriftelijke afwikkeling klacht d.d. 16-10-2013)

Voor Sebastiaan Beens is het belangrijk dat de klacht gegrond is verklaard door het Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten. Het geeft aan dat medewerkers van de Politie zich te houden hebben aan regels evenals iedere burger zonder dat er onderscheid is tussen een aangehouden persoon en een vrije burger.
Er zijn tegen de betrokken medewerkers geen civielrechtelijke stappen ondernomen.

 

Sebastiaan Beens