Landsadvocaat vraagt uitstel

Op 14 juni 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden laten weten dat mr. S.M. Kingma namens de Staat der Nederlanden uitstel heeft verzocht voor het indienen van de memorie van antwoord. Dit uitstel is gegeven tot de roldatum van 12 juli 2016

Eerder stond mr. Heemskerk de Staat der Nederlanden bij echter heeft hij zich terug getrokken, reden hiervoor is het feit dat deze ook een functie heeft als Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
mr heemskerk raadsheer

Sebastiaan Beens