Rechter in geding Holleeder-dossier niet fout

De Hoge Raad heeft de klacht van Sebastiaan Beens ongegrond verklaard die hij had ingediend tegen de rechter die hem een publicatieverbod had opgelegd. Beens had links op zijn site geplaatst naar de getuigenissen van ‘topcrimineel’ Willem Holleeder en zijn zussen Sonja en Astrid.

Het Openbaar Ministerie had geëist dat Beens de links naar de dossiers van zijn website moest halen. Volgens het OM zou de publicatie van de getuigenissen het onderzoek naar Holleeder voor zijn mogelijke betrokkenheid bij liquidaties ernstig in gevaar kunnen brengen. De rechter was het hiermee eens.

Advocaat Sébas Diekstra had de klacht namens Beens ingediend. Dit omdat Beens van mening was dat bleek dat de rechter in Arnhem vooringenomen was. ,,Mijn cliënt concludeert dit uit een geluidsopname die hij onbedoeld zou hebben gemaakt van een gesprek tussen de rechter en zijn griffier,’’ aldus de raadsman.

Uit de opname blijkt dat de griffier kort na het sluiten van het onderzoek ter zitting, op de vraag van de rechter of zij snel een vonnis kan maken, antwoordt: “dat had ik al gedaan”. Verder blijkt uit de opname dat zij op enig moment aan de rechter vraagt: “niet langer nadenken zogenaamd?” waarop de rechter antwoordt: “nee, dat is niet nodig.”

De behandelend rechter, mr. Vergunst, concludeert dat de opmerking van de griffier ,,wat ongelukkig was omdat deze een verkeerde indruk kan wekken’’. Volgens de Hoge Raad is niet vast te stellen dat Vergunst daadwerkelijk vooringenomen was.

Sebastiaan Beens