Behandeling hoger beroep

BEHANDELING HOGER BEROEP AANGEHOUDEN

Op 6 november 2013 heeft het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch bepaald dat de inhoudelijke behandeling van het aanhangig gemaakte Hoger Beroep aangehouden dient te worden naar aanleiding van een verzoek van mevrouw mr. C. Maat, advocaat van Sebastiaan Beens, in het kader van de belangen van de verdediging. Dit verzoek is eerder schriftelijk aan de Advocaat Generaal gedaan welke het verzoek op voorhand heeft afgewezen.

Het Gerechtshof heeft echter  bepaald dat het in het belang van een correcte behandeling vereist is het dossier compleet te hebben en gelast daarom het opvragen van documenten en het opmaken van een nieuw proces-verbaal.

Het Hof acht het noodzakelijk dat de door de verdediging verzochte gegevens aan het dossier worden toegevoegd. Bij dit oordeel heeft het hof betrokken dat het van de verdediging niet gevergd kan worden dat zij haar stelling nader zal onderbouwen aan de hand van verifieerbare bescheiden, nu zij niet in staat is deze op te vragen.

Het is momenteel onbekend wanneer de inhoudelijke behandeling van het Hoger Beroep plaats zal hebben, naar verwachting zal dit op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2014 zijn.

Sebastiaan Beens