Periscope en de Politie

Vanmiddag rond 15:00u stuurde Eric Stolwijk, directeur Communicatie bij de Politie, een tweet de wereld in over burgerjournalistiek via Periscope en Meerkat. Op dat moment wist hij waarschijnlijk niet dat de Politie Zaanstad en Purmerend middels het Twitteraccount later die middag via Periscope meerdere broadcasts zou gaan uitzenden naar aanleiding van de liquidatie in Zaandam.

PeriscopeMijn interesse was gewekt toen Politie Zaanstad en Purmerend via Twitter aangaf een Periscope update te geven met de laatste stand van zaken over het schietincident. Op zichzelf erg leuk bedacht, de Politie moet zichtbaar zijn voor de burger, bereikbaar en dat is een goede zaak. De laatste tijd heeft de Politie zich veel bezig gehouden met sociale media zoals Twitter en Facebook.

Veel, zo niet alle, korpsen hebben een account op Twitter en Facebook en ook de wijkagent is er lustig op los aan het Tweeten. Vaak erg leuk om te volgen, het maakt de agenten menselijker naar de buitenwereld, de wijkagent bereikbaarder. Al met al iets wat je alleen maar aan kan juichen.

Soms gaat het echter ook vreselijk mis en schieten agenten of korpsen door in de berichtgeving via Sociale Media. Uiteraard zijn er richtlijnen voor TwitCops ten aanzien van berichten en foto’s op Twitter maar velen kennen deze richtlijnen niet. Het goed bedoelde initiatief van de Politie Zaanstad en Purmerend deed mijn interesse direct omslaan in verbijstering toen de broadcast op Periscope begon. Op de beelden was het afzetlint te zien, niets ergs mee zou je zeggen immers de voorlichter mevrouw Koenen zou weldra in beeld komen en een update geven over de stand van zaken. Niets bleek echter minder waar, de camera maakte een rond waarbij diverse burgers vol in beeld waren, voor iedereen zichtbaar terwijl ze bij een afzezetting voor een plaats delict stonden.

De beelden hieronder zijn geblurred maar waren kraakhelder via Periscope te zien.

imageedit_2_6774916525 imageedit_4_7715413819Het filmen (of fotograferen) van burgers en het, zonder opsporingsbelang, verspreiden van die beelden op sociale media door de politie is niet toegestaan. Er zijn zeer strikte richtlijnen voor het plaatsen van dergelijke content op sociale media. Wat mij betrof ging de Politie middels deze bewuste Periscope broadcast over die richtlijnen heen en leverde het daarbij een disproportionele privacyschending van de burgers op en nog belangrijker een schending van de Wet Politie Gegevens.
Toch maar even een telefoontje met de afdeling landelijke woordvoering van de Nationale Politie wat zij ervan denken.

De woordvoerder verzocht de berichten en de screenshots toe te zenden en was daarna zo helder als maar kan; Ik weet genoeg, dit mag gewoon niet…klaar!” aldus Helma Huizinga woordvoerder Nationale Politie
Daarna is er kort telefonisch contact geweest tussen mij en de woordvoerder van Politie Zaanstad en Purmerend. Naar aanleiding van mijn verhaal hebben die contact gehad met de woorvoering van de Nationale Politie waarbij wederom bevestigd is dat dergelijke berichtgeving op de manier zoals om 16:20 heeft plaatsgevonden absoluut niet is toegestaan. Daarop zijn de filmpjes, thans de links en de Twitter berichten over de Periscope uitzendingen verwijderd.

Ik ben nog aan het onderzoeken of ik een klacht in zal dienen bij het bureau Veiligheid Integriteit en Klachten, ik ben immers een niet een direct belanghebbende als bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht, dit om de Politie scherp te houden op het gebied van de richtlijnen die mogelijk door de ontwikkelingen op het gebied van sociale media en in het bijzonder Periscope en Meerkat herzien zullen moeten worden.

Burgerjournalistiek is handig, ook de Politie kan dit gerust toepassen maar wel binnen de kaders die de wet daaraan stelt en passend bij een organisatie als de Politie.
Deze middag ging de Politie, hoe goed de bedoelingen ook zijn geweest, enorm de mist in.

EERDERE INCIDENTEN SOCIALE MEDIA
Misschien weet u het ook nog wel, vrijdag 1 november 2013 pakt de Politie Almelo een Poolse veelpleger op en zet deze daarna met een enkele reis op de trein naar Berlijn (BRON) . De Politie filmt het geheel, zelfs het ophalen bij het Arrestanten Complex, en plaatst het op Facebook. De berichtgeving in de media was enorm en naar aanleiding hiervan een melding gemaakt bij het Bureau Veiligheid Integriteit en Klachten over deze gang van zaken. De Politie heeft daarna schriftelijk laten weten dat dit absoluut niet wenselijk is. Daarmee is gevolg gegeven aan mijn klacht en de video is inmiddels ook verwijderd van de Facebook Pagina van de Politie Almelo.

Daarna heb ik meerdere meldingen aan Bureau Veiligheid Integriteit en Klachten van meerdere korpsen verzonden. Allen zien ze toe op fouten gemaakt bij gebruik van sociale media; kwetsende berichten of foto’s die de privacy schenden.Agenten krijgen een gesprek over het “leermoment” en de Politie is meer alert op het feit dat de burger altijd mee kijkt.

De Politie heeft op het gebied van sociale media nog veel te leren.

Sebastiaan Beens