Persvrijheidsfonds steunt Beens in hoger beroep tegen de Saat der Nederlanden.

Het Persvrijheidsfonds steunt Sebastiaan Beens in de kosten van de beroepsprocedure tegen de Staat der Nederlanden betreffende het publicatie/linkverbod van 8 april 2016. Het Persvrijheidsfonds is van mening dat de uitspraak in eerste aanleg een beperking vormt op het volwaardig uitoefenen van het vak en dat de journalistiek gebaat is bij een heldere uitspraak in dit dossier.

Eerder liet de Nederlandse Vereniging van Journalisten zich al uit over het vonnis in eerste aanleg;

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) reageert met zorg op de rechtsoverwegingen in het vonnis in de zaak Sebastiaan Beens / Staat der Nederlanden (OM), met name de rechtsoverweging onder 2.2. De daarin aan de heer Beens opgelegde beperking om, op straffe van een dwangsom, enige informatie uit de strafrechtelijke onderzoeken openbaar te maken is zodanig breed geformuleerd dat het de heer Beens volstrekt de mond snoert over dit onderwerp in toekomstige publicaties.De vereniging acht het dan ook van groot belang dat deze onnodig de meningsuiting te zeer beperkende formulering in hoger beroep herzien wordt. Het in stand houden van een dergelijke (te) ruim geformuleerde beperking kan potentieel in soortgelijke gevallen professionele journalisten hinderen in de uitoefening van hun vak en in bredere zin burgers onnodig ruim beperken in hun grondwettelijke gewaarborgde recht op vrije meningsuiting

Zowel Sebastiaan Beens als zijn advocaten, Sébas Diekstra en Jennifer Tason Avila, zijn blij met de steun van het Persvrijheidsfonds en de NVJ.

Sebastiaan Beens